فعال سازی گوشی - گارانتی سی تلکام

کد فعال سازی شما

IMEI یک کد 15 رقمی میباشد که با شماره گرفتن کد *#06# در صفحه نمایش گوشی مشاهده می شود با وارد کردن کد نمایش داده شده در فرم بالا می توانید از اعتبار گارانتی سی تلکام خود اطمینان حاصل کنید